Social return

Verlichting voor de wereld, betrokkenheid bij het milieu!

Bij J.P. Audiovisueel zetten we niet alleen de schijnwerpers op evenementen, maar ook op de kracht van goed doen. We geloven dat we als bedrijf een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan het creëren van een betere wereld. Daarom hebben we onze passie voor audiovisuele technologie gecombineerd met onze inzet voor goede doelen en het milieu.

Als een pionier in de branche hebben we besloten om verder te gaan dan alleen het bieden van hoogwaardige audiovisuele oplossingen. We streven ernaar om een positieve impact te maken op de gemeenschappen waarin we actief zijn en de planeet die we allemaal delen. Onze toewijding aan goede doelen en milieuvriendelijke praktijken zit diep verankerd in alles wat we doen.

In samenwerking met gerenommeerde goede doelenorganisaties steunen we belangrijke maatschappelijke initiatieven. Of het nu gaat om het ondersteunen van educatieve programma’s voor kansarme kinderen, het bijdragen aan de gezondheidszorg voor degenen die het het hardst nodig hebben, of het ondersteunen van milieuprojecten om onze planeet te beschermen, JP Audiovisueel is erbij.

En natuurlijk vergeten we ook het milieu niet. We streven naar duurzame bedrijfspraktijken door het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk. Van het gebruik van energiezuinige apparatuur tot het bevorderen van recycling en het verminderen van afval, we streven ernaar om een positieve impact op het milieu te hebben.

Bij J.P. Audiovisueel geloven we dat we de wereld kunnen verlichten, zowel letterlijk als figuurlijk. We zijn er trots op dat we onze passie voor audiovisuele technologie kunnen combineren met een sterke betrokkenheid bij goede doelen en het milieu. Samen kunnen we een verschil maken en een betere toekomst creëren voor iedereen.

J.P. Audio Visueel is trotse partner van Trees for All. Met deze partnership compenseren wij onze Co2 uitstoot en helpen wij mee aan een groenere wereld.

Because we care

Bij J.P. Audio Visueel dragen we ons steentje bij voor een leefbare planeet, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een gezonde toekomst hebben. Trees for All is daarom de perfecte match. Door een geldelijke donatie kunnen zij goed werk verrichten in Nederland, maar ook wereldwijd zoals in Oeganda, Costa Rica en Bolivia. Voor elke boom die hier bij ons geplant wordt, komt er ook een boom in het buitenland bij.

Klik hier voor alles over Trees for All.

J.P. Audio Visueel helpt door donatie mee aan onderstaande projecten:

Oeganda

Kibale National Park

Het Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme soorten rijkdom. Je vindt er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten zoogdieren, waaronder de bedreigde franjeaap en chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien tot woudreuzen van wel 50 meter hoog.

Het nieuwe bos wordt aangeplant met uitsluitend inheemse boomsoorten. De projectmedewerkers verzamelen zaden van de verschillende soorten in het oerbos. In de lokale kwekerijen wordt het bosklimaat zoveel mogelijk nagebootst om de zaden te laten ontkiemen en de boompjes te laten groeien. De nieuwe bomen kunnen zo uitgroeien tot een prachtig nieuw tropisch bos. In totaal zijn zo’n 125 dorpelingen betrokken bij het project. De mensen helpen bij de aanplant van de bomen en beheer van het bos. Ze werken in de kwekerij die bomen leveren aan het project en worden getraind in het zelfstandig managen van de kwekerijen. Het project stimuleert ook andere inkomst genererende activiteiten voor de community en krijgen ze training over duurzame landbouw.

Ontbossing & herstel regenwoud:

In de jaren ’60 na de onafhankelijkheid kende Oeganda een paar decennia een schrikbewind. Mensen die niet tot de bevoorrechte stammen behoorden, moesten wegvluchten en bescherming zoeken in de bossen en bergen. Om hier te kunnen overleven werden bomen gekapt en akkers en weiden aangelegd in natuurgebieden.

In de negentiger jaren veranderde het land weer in een vreedzame democratie. De regering hielp de vluchtelingen om een nieuwe vorm van bestaan op te bouwen. De mensen vertrokken en akkers en weiden raakten weer begroeid. Helaas niet met bomen maar met metershoog olifantsgras, waarna er niets anders meer wilde groeien. Uganda Wild Life Authority (UWA) is in die tijd gestart met een herbebossingproject. Het doel was om het nationaal park terug te brengen naar zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Sinds 2018 helpt Trees for All mee met het herstel van Kibale National Park. Dit doen zij samen met Greenchoice, Face the Future en de UWA. Deze laatste partij zorgt ervoor dat het bos ook in de toekomst beschermd blijft.

Costa Rica

Carara National Park

Het Carara National Park is een van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Het is het leefgebied van de jaguar, toekans en gekleurde ara’s. In de mangrovebossen bij de kust vind je grote krokodillen. De hogere delen van het gebied, ook wel het Turrabares-geberte genoemd, zijn bedekt met tropische nevelwouden.

Vroeger bestond er een directe verbinding tussen de nevelwouden, het regenwoud van Carara en de mangroves. Tussen 1950 en 1970 stimuleerde de overheid echter kolonisatie van dit gebied, grote delen werden ontbost om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90% van het oorspronkelijke regenwoud verdween en daarmee ook veel plant- en diersoorten. Ook droogden de waterbronnen op, een direct negatief gevolg voor de lokale bevolking. Wat overbleef was versnipperd bosgebied, verwilderde weidegronden en gedegradeerde landbouwgronden. In 1999 sloegen het International Tree Fund en de lokale natuurbeschermingsorganisatie Arbofilia de handen ineen voor herbebossing van het gebied. Het doel was het creëren van de ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara, de nevelwouden en de mangrove bossen weer met elkaar te verbinden. Stap één was het verzamelen van zaden in het oorspronkelijke bos en het opkweken van jonge bomen om deze vervolgens te kunnen planten. Door bosherstel zijn de jaguar & kapucijnapen weer teruggekeerd!

 

Sociale impact

Het opzetten van familieboomkwekerijen is succesvol en praktisch. De families oogsten en kweken. Zo een boomkwekerij zorgt voor lokale betrokkenheid bij het project en een groeiend bewustzijn over het belang van bomen en bos. De bomen groeien dichtbij het plaatgebied in de eigen natuurlijke omgeving. Er worden maar liefst 300 verschillende inheemse boomsoorten geplant, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de zeldzaamheid en ecologische waarde.

In sommige bestaande bosgebieden worden ook bomen geplant die de lokale bevolking helpen in hun levensonderhoud zoals fruitbomen. In totaal worden er 105.000 bomen geplant. In beide landen wordt de lokale bevolking op deze manier gesteund. De projecten zijn van groot belang voor de lokale werkgelegenheid. De lokale bevolking heeft inkomsten door het opkweken, planten en onderhouden van het bos. Ook profiteren de mensen die in de corridor wonen van de opbrengsten van ecotoerisme nu het gebied weer rijker is geworden aan flora en fauna. Lokale boeren krijgen tevens training en advies om op een duurzame manier hun land te verbouwen. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en er zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. De bomen die 20 jaar geleden zijn geplant, zijn nu 10 meter of hoger. Ook de waterhuishouding in het gebied is hersteld. Daar waar vroeger in het droge seizoen de bronnen droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers water beschikbaar.

Maleisië

Dankzij de steun van Trees for All groeien er straks weer reuzenbomen in Danum Vally, Maleisië.

Dit hebben wij gerealiseerd:

In 2007 zijn we het herstel van het regenwoud in het noordoosten van Sabah, Maleisië in Danum Valley gaan ondersteunen. In de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw is het gebied door ongecontroleerde houtkap gedegradeerd en er moest worden ingegrepen om natuurlijk bosherstel te realiseren. Het project stimuleert op een slimme manier de natuurlijke regeneratie, waardoor binnen vijftig jaar alweer reuzenbomen te bewonderen zijn in het tropisch regenwoud. Het bosherstel wordt uitgevoerd in een gebied dat 25.000 hectare groot is en dat een schil gaat vormen om het beschermde bos van Danum Valley in de Maleisische deelstaat Sabah. In november 2016 werd bekend dat de hoogste tropische boom ter wereld in Danum Vally staat.

Mali

In Mali heeft Trees for All miljoenen struiken geplant die klimaatnoten leveren voor de lokale boeren.

Dit hebben wij gerealiseerd:

Van 2007 tot en met 2017 heeft Trees for All boeren ondersteund in Mali. Zij hebben daar meer dan vier miljoen struiken geplant die klimaatnoten (Jatropha) leveren voor de lokale boeren. Omdat ze giftig zijn vormen de struiken een natuurlijke haag tegen geiten en koeien. De wortels van de plant houden vocht vast en voorkomen erosie van het land. De Jatropha groeit al tientallen jaren in het Sahelgebied van West-Afrika maar staat recent meer in de belangstelling, omdat de (giftige) zaden relatief veel olie bevatten. Uit de noten kan bio-olie worden geperst, die direct is te gebruiken voor generatoren die graanmolens aandrijven of water oppompen. Veel dorpen gebruiken zulke generatoren. Het bedrijf werkte samen met de Foundation Mali Biocarburant.

De Filipijnen

Trees for All heeft 206 hectare tropisch bos hersteld en daarmee 8.000 hectare oerbos voor verdere beschermd.

Dit hebben wij gerealiseerd:

Sinds 2008 heeft Trees for All 206 hectare tropisch bos hersteld en daarmee 8.000 hectare oerbos voor verdere aantasting beschermd in het berggebied van Mount Malindang, een slapende vulkaan in het gelijknamige natuurpark op het eiland Mindanao in de Filipijnen. Op deze berg ontspringen rivieren en beken die van belang zijn voor de waterhuishouding in de lager gelegen en dichtbevolkte landbouwgebieden. Het bosherstel is uitgevoerd door toepassing van de oorspronkelijke boomsoorten. De zaden en stekken zijn verzameld in het beschermde bosgebied. Ook hebben we hiernaast nog 50 hectare dorpsbos aangeplant, te gebruiken door de dorpelingen voor constructiedoeleinden en/of voor extra inkomsten.

Voedselbank IJmond

Voedselbank IJmond Noord helpt mensen tijdelijk met gratis levensmiddelen. Deze steun is bedoeld voor alleenstaanden en gezinnen die zulke grote (geld)problemen hebben dat zij zonder hulp niet genoeg te eten hebben. J.P. Audio Visueel vindt dit een mooi initiatief en helpt graag mee aan dit maatschappelijk betrokken project. De Voedselbank is helaas een noodzakelijk gebeuren maar zorgt er wel voor dat:

  • Hulp geboden wordt aan mensen die in armoede leven
  • De verspilling van goede levensmiddelen wordt verminderd

Deze Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand wordt voor zijn of haar werk betaald en niemand is in loondienst. Al het geld en goederen komt dus 100% op de juiste plaats terecht.

Dankzij wie?

De Voedselbank is volledig afhankelijk van giften in natura (voedsel) en geld. Dankzij de steun van incidentele en vaste sponsoren en donateurs kunnen wij mensen helpen die korte tijd in problemen verkeren.

Zou u willen helpen als particulier, of ook als bedrijf? Dit kan op verschillende manieren:

  • Met levensmiddelen: af te geven bij de Voedselbank op donderdag van 12.00-16.00 uur of bij inzamelingsacties.
  • Met een (periodieke) donatie op rekening NL06 RABO 0120 4726 86 (t.n.v. Voedselbank IJmond Noord.)

Sport

Los van een scherpe focus op het milieu, waarbij wij ons maatschappelijk steentje bijdragen, focust J.P. Audio Visueel B.V. ook op haar personeel.

Wij doen dit door onze vaste personeelsleden personal training te geven via MiDo personal gym. Op deze manier hebben ze naast het drukke werk leven, waarbij voor onze AV’ers een fysiek sterk lichaam belangrijk is, ook even afleiding van alles.

Daarnaast zijn voor werknemers uit onderzoeken diverse positieve arbeidsgebonden effecten beschreven, zoals een lager ziekteverzuim en meer plezier in het werk. Uit onderzoek is ook gebleken dat werknemers die sporten een lager ziekteverzuim hebben en een hogere weerstand.

Lichamelijke activiteit verlaagt het risico van chronische ziekten en heeft een positief effect op het verloop hiervan.

Na de reeds genoemde gezondheidseffecten kan een lichamelijke actieve leefstijl voor werknemers allerlei positieve arbeidsgebonden effecten hebben, zoals een lager ziekteverzuim en op verloop minder kans op stress symptomen en een hogere arbeidssatisfactie.

Voeding

Naast de focus op sport heeft het personeel van J.P. Audio Visueel ook een interesse in gezonde voeding. In de bedrijfskeuken wordt dan ook vaak gebakken en gekookt en niet eens alleen tijdens de lunch!

Tijdens feestdagen zoals Sinterklaas of Kerst is het gehele team ook bij elkaar om in de keuken gezellig wat te eten en te drinken, dit maakt onze “kantine” het gezellige hart van het bedrijf, ook los van de werkzaamheden die in het kantoor (moeten) gebeuren.

Omeletten, salades, soep of gegrilde sandwiches zijn vaak de dagelijkse kost. Zeer gezond dus! Los van de maaltijden tijdens het overwerken of de VrijMiBo, maar dat spreekt uiteraard voor zich.

×

Hallo!

Klik hier om een WhatsApp bericht te sturen, of stuur een email naar info@jpaudiovisueel.nl

× Kunnen wij u helpen?