Trees for All

Bomen zijn hét middel tegen klimaatverandering. Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot. Onze missie is om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te herstellen. Dit doen wij altijd via duurzame bosprojecten. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van lokale bevolking.

Bij J.P. Audio Visueel dragen we ons steentje bij voor een leefbare planeet, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een gezonde toekomst hebben. Trees for All is daarom de perfecte match. Door een geldelijke donatie kunnen zij goed werk verrichten in Nederland, maar ook wereldwijd zoals in Oeganda, Costa Rica en Bolivia. Voor elke boom die hier bij ons geplant wordt, komt er ook een boom in het buitenland bij.

 

J.P. Audio Visueel helpt door donatie mee aan onderstaande projecten:

 

Oeganda

Kibale National Park

 

Het Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme soorten rijkdom. Je vindt er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten zoogdieren, waaronder de bedreigde franjeaap en chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien tot woudreuzen van wel 50 meter hoog. Het nieuwe bos wordt aangeplant met uitsluitend inheemse boomsoorten. De projectmedewerkers verzamelen zaden van de verschillende soorten in het oerbos. In de lokale kwekerijen wordt het bosklimaat zoveel mogelijk nagebootst om de zaden te laten ontkiemen en de boompjes te laten groeien. De nieuwe bomen kunnen zo uitgroeien tot een prachtig nieuw tropisch bos. In totaal zijn zo’n 125 dorpelingen betrokken bij het project. De mensen helpen bij de aanplant van de bomen en beheer van het bos. Ze werken in de kwekerij die bomen leveren aan het project en worden getraind in het zelfstandig managen van de kwekerijen. Het project stimuleert ook andere inkomst genererende activiteiten voor de community en krijgen ze training over duurzame landbouw.

 

Ontbossing & herstel regenwoud:

In de jaren ’60 na de onafhankelijkheid kende Oeganda een paar decennia een schrikbewind. Mensen die niet tot de bevoorrechte stammen behoorden, moesten wegvluchten en bescherming zoeken in de bossen en bergen. Om hier te kunnen overleven werden bomen gekapt en akkers en weiden aangelegd in natuurgebieden. In de negentiger jaren veranderde het land weer in een vreedzame democratie. De regering hielp de vluchtelingen om een nieuwe vorm van bestaan op te bouwen. De mensen vertrokken en akkers en weiden raakten weer begroeid. Helaas niet met bomen maar met metershoog olifantsgras, waarna er niets anders meer wilde groeien. Uganda Wild Life Authority (UWA) is in die tijd gestart met een herbebossingproject. Het doel was om het nationaal park terug te brengen naar zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Sinds 2018 helpt Trees for All mee met het herstel van Kibale National Park. Dit doen zij samen met Greenchoice, Face the Future en de UWA. Deze laatste partij zorgt ervoor dat het bos ook in de toekomst beschermd blijft.

 

Costa Rica

Het Carara National Park is een van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Het is het leefgebied van de jaguar, toekans en gekleurde ara’s. In de mangrovebossen bij de kust vind je grote krokodillen. De hogere delen van het gebied, ook wel het Turrabares-geberte genoemd, zijn bedekt met tropische nevelwouden. Vroeger bestond er een directe verbinding tussen de nevelwouden, het regenwoud van Carara en de mangroves. Tussen 1950 en 1970 stimuleerde de overheid echter kolonisatie van dit gebied, grote delen werden ontbost om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90% van het oorspronkelijke regenwoud verdween en daarmee ook veel plant- en diersoorten. Ook droogden de waterbronnen op, een direct negatief gevolg voor de lokale bevolking. Wat overbleef was versnipperd bosgebied, verwilderde weidegronden en gedegradeerde landbouwgronden. In 1999 sloegen het International Tree Fund en de lokale natuurbeschermingsorganisatie Arbofilia de handen ineen voor herbebossing van het gebied. Het doel was het creëren van de ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara, de nevelwouden en de mangrovebossen weer met elkaar te verbinden. Stap één was het verzamelen van zaden in het oorspronkelijke bos en het opkweken van jonge bomen om deze vervolgens te kunnen planten. Door bosherstel zijn de jaguar & kapucijnapen weer teruggekeerd!

Sociale impact

Het opzetten van familieboomkwekerijen is succesvol en praktisch. De families oogsten en kweken. Zo een boomkwekerij zorgt voor lokale betrokkenheid bij het project en een groeiend bewustzijn over het belang van bomen en bos. De bomen groeien dichtbij het plaatgebied in de eigen natuurlijke omgeving. Er worden maar liefst 300 verschillende inheemse boomsoorten geplant, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de zeldzaamheid en ecologische waarde. In sommige bestaande bosgebieden worden ook bomen geplant die de lokale bevolking helpen in hun levensonderhoud zoals fruitbomen. In totaal worden er 105.000 bomen geplant. In beide landen wordt de lokale bevolking op deze manier gesteund. De projecten zijn van groot belang voor de lokale werkgelegenheid. De lokale bevolking heeft inkomsten door het opkweken, planten en onderhouden van het bos. Ook profiteren de mensen die in de corridor wonen van de opbrengsten van ecotoerisme nu het gebied weer rijker is geworden aan flora en fauna. Lokale boeren krijgen tevens training en advies om op een duurzame manier hun land te verbouwen. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en er zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. De bomen die 20 jaar geleden zijn geplant, zijn nu 10 meter of hoger. Ook de waterhuishouding in het gebied is hersteld. Daar waar vroeger in het droge seizoen de bronnen droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers water beschikbaar.

 

Maleisië

Dankzij de steun van Trees for All groeien er straks weer reuzenbomen in Danum Vally, Maleisië. In 2007 zijn we het herstel van het regenwoud in het noordoosten van Sabah, Maleisië in Danum Valley gaan ondersteunen. In de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw is het gebied door ongecontroleerde houtkap gedegradeerd en er moest worden ingegrepen om natuurlijk bosherstel te realiseren. Het project stimuleert op een slimme manier de natuurlijke regeneratie, waardoor binnen vijftig jaar alweer reuzenbomen te bewonderen zijn in het tropisch regenwoud. Het bosherstel wordt uitgevoerd in een gebied dat 25.000 hectare groot is en dat een schil gaat vormen om het beschermde bos van Danum Valley in de Maleisische deelstaat Sabah. In november 2016 werd bekend dat de hoogste tropische boom ter wereld in Danum Vally staat.

 

Mali

In Mali heeft Trees for All miljoenen struiken geplant die klimaatnoten leveren voor de lokale boeren. Van 2007 tot en met 2017 heeft Trees for All boeren ondersteund in Mali. Zij hebben daar meer dan vier miljoen struiken geplant die klimaatnoten (Jatropha) leveren voor de lokale boeren. Omdat ze giftig zijn vormen de struiken een natuurlijke haag tegen geiten en koeien. De wortels van de plant houden vocht vast en voorkomen erosie van het land. De Jatropha groeit al tientallen jaren in het Sahelgebied van West-Afrika maar staat recent meer in de belangstelling, omdat de (giftige) zaden relatief veel olie bevatten. Uit de noten kan bio-olie worden geperst, die direct is te gebruiken voor generatoren die graanmolens aandrijven of water oppompen. Veel dorpen gebruiken zulke generatoren. Het bedrijf werkte samen met de Foundation Mali Biocarburant.

 

De Filipijnen

Trees for All heeft 206 hectare tropisch bos hersteld en daarmee 8.000 hectare oerbos voor verdere beschermd. Sinds 2008 heeft Trees for All 206 hectare tropisch bos hersteld en daarmee 8.000 hectare oerbos voor verdere aantasting beschermd in het berggebied van Mount Malindang, een slapende vulkaan in het gelijknamige natuurpark op het eiland Mindanao in de Filipijnen. Op deze berg ontspringen rivieren en beken die van belang zijn voor de waterhuishouding in de lager gelegen en dichtbevolkte landbouwgebieden. Het bosherstel is uitgevoerd door toepassing van de oorspronkelijke boomsoorten. De zaden en stekken zijn verzameld in het beschermde bosgebied. Ook hebben we hiernaast nog 50 hectare dorpsbos aangeplant, te gebruiken door de dorpelingen voor constructiedoeleinden en/of voor extra inkomsten.

×

Hallo!

Klik hier om een WhatsApp bericht te sturen, of stuur een email naar info@jpaudiovisueel.nl

× Kunnen wij u helpen?
%d bloggers liken dit: